Declarație privitoare la Centenarul înființării statului național român reîntregit (As. Câmpul Românesc-Canada)

 

DECLARAȚIE

 

Cu ocazia festivităților de la « Câmpul Românesc » din Canada dedicate Săptămânii Internaționale a Culturii Românești, desfășurate în perioada 10-15 Iulie 2017, a avut loc și o sesiune special dedicată Centenarului Unirii.

 

În cadrul dezbaterilor din cadrul sesiunii, a fost citit « Apelul pentru Centenar » al Asociației « Unirea-ODIP »,  Mișcării Civice « Tinerii Moldovei » și  Platformei Unioniste « Acțiunea 2012 », document transmis participanților Săptămânii Culturale de George Simion, președintele Platformei Unioniste « Acțiunea 2012 ».

S-a apreciat că obiectivele propuse în « Apelul pentru Centenar » sunt realiste și că trebuie realizată o conlucrare a forțelor unioniste ale întregii societății românești.

 

Participanții consideră că astăzi, când lumea românească, conștient sau inconștient, are privirea ațintită spre evenimentul istoric al sărbătoririi Centenarului înființării statului național român întregit, este necesară implementarea unui plan de acțiune minimal:

 

1. Autoritățile române, împreună cu organizațiile românilor din întreaga lume, să înceapă, prin toate mijloacele de care dispun – învățământ, mass media, instituții de cultură, implicări și susțineri deschise ale societății civice – o campanie oficială pentru redeșteptarea spiritului național patriotic al populației de pe amândouă malurile Prutului și pentru conștientizarea asupra avantajelor care decurg din reunificarea țării și a națiunii.

 

2. Instituțiile statului – Președinție, Parlament, Guvern – au datoria față de poporul român să acționeze unitar pe plan extern pentru a sensibiliza comunitatea internațională, cu precădere din Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie și Canada, asupra adevărului istoric și al năzuințelor românilor, dar și al avantajelor de securitate pentru spațiul NATO de la granița estică a Uniunii Europene, de a exista o Românie puternică și stabilă prin teritoriu și populație unitară.

 

3. Forțele politice românești de la Chișinău să creeze împreună un bloc unionist care să coaguleze societatea civică într-o mișcare având ca scop câștigarea unei majorități parlamentare unioniste capabilă să conducă Basarabia spre unirea cu România.

 

4. Sub egida și în clădirea Parlamentului României să funcționeze un ”guvern din umbră al Unirii” prin cooptarea unor personalități unioniste din întreaga societate românească care s-au remarcat și care dovedesc aptitudini pentru crearea unui program de măsuri și acțiuni necesare accelerării procesului unionist, inclusiv prin funcții de reprezentare la nivel de instituții internaționale.

 

5. Parlamentul României să completeze hotărârea curajoasă de a declara 27 Martie ca Zi Națională, cu amendarea atât a Constituției, cât și a Legii Electorale pentru asigurarea de locuri din oficiu pentru populația Basarabiei.

 

6. Se propune crearea unui Comitet Internațional Unionist al societății civile format din organizațiile și asociațiile românilor de pretutindeni care sunt dedicate idealului unionist, având ca scop dezvoltarea unor politici interne și externe de promovare a acestui deziderat național, inclusiv prin realizarea și coordonarea de acțiuni concrete.

6.1. Pe plan intern, Comitetul, prin reprezentanții săi, va încerca să influențeze factorii politici din România și, prin aceștia, instituțiile statului român – Președinție, Parlament, Guvern -cu atribuții decizionale în direcția impulsionării mișcării și activităților unioniste.

6.2. Pe plan extern se va stabili o strategie pentru crearea unor celule de lobby în scopul sensibilizării și promovării în rândul opiniei publice și la nivelul diferitelor organizații civice, politice și chiar instituții guvernamentale, a necesității reîntregirii statului român pentru realizarea stabilității geopolitice pe flancul Est-european.

În măsura în care instituțiile statului român concură acestui deziderat, acțiunile pe plan extern pot fi conjugate.

Un asemenea Comitet va fi reprezentat prin filiale cu sedii oficiale în principalele capitale ale statelor de unde se pot influența factorii politici respectivi, cu precădere în cele două capitale de unde se influențează politica mondială: Washington și Bruxelles.

 

Ca urmare, participanții la Săptămâna Internațională a Culturii Românești fac un apel către organizațiile și asociațiile românilor din întreaga lume să se alăture efortului național pentru celebrarea Centenarului Reîntregirii României, acesta fiind un pas important și absolut necesar pentru împlinirea dezideratului Unirii.

 

Fie ca sărbătorirea de la 27 Martie 2018 a Centenarului revenirii Basarabiei la pieptul României să aibă loc într-un an decisiv pentru destinul reunit al țării noastre, în care să putem exclama la fel cum au făcut-o acum o sută de ani, părinții fondatori ai României întregite, întruniți în Sfatul Țării:

 

Trăiască Unirea Basarabiei cu România de-a pururi și totdeauna!

 

Notă:

Legitimitatea luptei pentru Reîntregire este confirmată și de Rezoluția 148 depusă la data de 28 Iunie 1991 în Senatul American, prin care se solicită Senatului să susțină eforturile Guvernului Moldovei să negocieze reunificarea României cu Moldova și Bucovina de Nord, așa cum a fost stabilită prin Tratatul de Pace din 1920.

 

Câmpul Românesc Hamilton – Canada

15 iulie 2017