La Maison Roumaine: Declaraţie de Unire

28 martie 2018

Noi, membrii și simpatizanţii Asociației „La Maison Roumaine” (Casa Românească) din Paris, mulți de origine română, de pe ambele maluri ale Prutului,

Ținând cont de unitatea culturală și de limbă, de istorie și tradiții, într-un cuvânt, de unitatea națională a românilor din cele două state românești – Republica Moldova și România,

Constatând că există o singură diasporă românească şi că ea este atașată valorilor universale, europene și naționale,

Considerând că efectele și consecințele pactului Molotov–Ribbentrop, încheiat la 23 august 1939 între guvernul U.R.S.S. și guvernul Germaniei naziste, menționate și în Declarația de Independență a Republicii Moldova, trebuie să fie definitiv eliminate,

Invocând prevederile Actului Final de la Helsinki, adoptat la 1 august 1975, privind modalitatea modificării frontierelor țărilor semnatare,

Urmând exemplul celor peste 140 de consilii locale din Republica Moldova, al numeroaselor localităţi, printre care mari oraşe din România, şi al diverselor instituţii şi asociaţii din cele două Ţări, care au făcut declarații și au lansat îndemnuri la Unire,

Luând în considerare Proclamaţia Marii Adunări Centenare de la Chişinău din 25 martie 2018; Declaraţia Parlamentului României în şedinţa solemnă de celebrare a Unirii Basarabiei cu România; Mesajul Preşedintelui României la aniversarea unui secol de la Unirea Basarabiei cu România,

Ne exprimăm bucuria de a celebra Centenarul Unirii, împreună cu întreaga suflare românească, şi ne afirmăm totala susţinere a procesului care să permită neîntârziat Unirea Republicii Moldova cu Ţara-mamă, România, stat membru al UE și NATO.

TRĂIASCĂ UNIREA MOLDOVEI RĂSĂRITENE CU ROMÂNIA DE-A PURURI ȘI PENTRU TOTDEAUNA!

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!