Centenaire Roumanie / Centenar România

(1918-2018)

Nouvelles / Știri

Conférences et débats / Conferințe și dezbateri

Articles, essais, études / Articole, eseuri, studii

Projets et événements / Proiecte și evenimente

Multimedia


La Maison Roumaine își asumă rolul de a promova punctual, sine ira et studio, acțiunile, mesajele, știrile și proiectele legate de aniversarea Centenarului României Mari, fără a se implica sau participa în mod direct și necesar în organizarea, redactarea sau coordonarea lor;  ele fac parte din politica sau ideologia organizațională  a entităților organizatoare/emițătoare și aparțin acestora, fără a reprezenta în vreun fel poziția asociației noastre și fără a o angaja în nici un mod. Excepție fac acele inițiative și proiecte menționate în mod explicit ca aparținând nemijlocit Asociației La Maison Roumaine sau fiind sprijinite de aceasta și asumate ca atare.