Anuarul Institutului de Studii Italo-Român nr. XVI – 2019-2020

Mai jos despre « Anuarul de studii italo-român – XVI » pe anul  2019-2020. Multumim directorului Institutului Italo-Român de Studii Istorice de pe lânga Facultatea de Istorie si Filozofie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, conf. dr. Gheorghe Mândrescu, sustinator al asociatiei noastre, pentru trimiterea informatiei.

Alexandru HerleaREZUMAT

Pandemia de Covid 19 cu transformări impuse la nivel global, ne‐a determinat să reunim în volumul de față studii reflectând preocupările noastre pentru anii 2019‐2020. În anul 2020 nu au mai putut avea loc întruniri, conferințe, sesiuni de comunicări ca și în anii precedenți.

Când s‐au împlinit 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial ne‐am propus ca în următorul deceniu să abordăm teme privind desfășurarea și urmările, reflectate prin cercetările grupului nostru italo‐român, cu accent pe preocupările ultimei generații de cercetători. Pentru noi românii, după limitările și malformațiile din timpul dictaturii se simțea nevoia recuperării unui bagaj de informații utile, foarte necesare și pentru coordonatele evoluției contemporane. Astfel puteam imagina altfel și parcursul pentru viitor. Centenarul de la unirea din 1918 și evoluția ce a urmat în interbelic, dar mai ales după instaurarea dictaturii comuniste, cereau și cer analize din noi perspective, cu prioritățile pe care le observă fiecare generație de cercetători, depășind și eliminând tabuurile, reluând analiza rolului unor personalități voit șterse din memorie sau reordonând evenimente uitate în favoarea altora ce urmau să proslăvească un parcurs utopic, de import, afectând cunoașterea valorilor naționale. Actualitatea acestei abordări se remarcă în nevoile contemporaneității afectată și încă departe de recuperarea adevărului și răspândirea lui în universul educației.


SUMAR / SOMMARIO

Institutul de Studii Italo‐Român în anii 2019–2020 ……………………………………………………….5

L´Istituto di Studi Italo‐Romeno negli anni 2019–2020 …………………………………………………..7

STUDII / STUDI, 9

Nicolae Sabău

Coriolan Petranu (1893–1945) ed il suo epistolario italiano

Coriolan Petranu (1893–1945) și corespondența sa italiană ………………………………………… 11

Alberto Becherelli

Regno SHS e Romania nell’Europa di Versailles. Dalla rivalità sul Banato all’alleanza

nella Piccola Intesa

Regatul SHS (Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor) și România în Europa

Tratatului de la Versailles. De la rivalitatea asupra Banatului la alianța în cadrul

Micii Antante ……………………………………………………………………………………………………….. 41

Iuliu‐Marius Morariu

La relazione tra spiritualità e politica nel pensiero di Nichifor Crainic

Relația între spiritualitate și politică în gândirea lui Nichifor Crainic ………………………… 71

Bogdan Ivașcu

Demonii contra‐revoluției. Imaginea dușmanului în religia politică

a comunismului. Studiu de caz: prezentarea revoluției maghiare din 1956

în „Scânteia”

I demoni della controrivoluzione. L’immagine del nemico nella religione politica

del comunismo. Studio di caso: la presentazione della rivoluzione magiara

del 1956 in „Scânteia” …………………………………………………………………………………………… 81

INTÂLNIRI‐DEZBATERE / INCONTRI‐DIBATTITO, 91

Dennis Deletant

Dennis Deletant, Romania under Communism: Paradox and Degeneration, London

and New York, 2019. A presentation. Georgetown University, Washington DC,

5 February, 2019

160

Dennis Deletant, România sub comunism. Paradox și degenerare, London and New

York, 2019. A presentation. Georgetown University, Washington DC,

5 February, 2019 …………………………………………………………………………………………………… 93

Piergiorgio Mori

Italia dal miracolo al declino? Una parabola esemplare

Italia de la miracol la declin? O parabolă exemplară ………………………………………………… 109

VARIA, 127

Ion Cârja

Legiunea Română din Italia – documente italiene –, ediție îngrijită, studiu

introductiv și note de Dumitru Zaharia, Editura Militară, București, 2019, 356

pagini, text și fotografii alb‐negru ………………………………………………………………………. 129

Laszlo Alexandru

Muzica în “Divina Comedie” Music in “The Divine Comedy” La musica nella

“Divina Commedia” …………………………………………………………………………………………… 133

AFIȘE / LOCANDINE ……………………………………………………………………………………………… 153

SUMAR / SOMMARIO ……………………………………………………………………………………………. 159