Autres activites 2018

2018

Octombrie-noiembrie 2018 – Program activităţi

 • 25 octobre 2018

Vernissage de l’exposition « L’armée d’orient il y a 100 ans, les Balkans dans la Grande Guerre » organisée à la Mairie du 5ème arr. de Paris et soutenue par notre association; elle va durer jusqu’au 16 novembre.

En savoir plus

 • 1-2 novembre 2018 

Symposium intitulé : « La France et la Grande Union » organisé à Sibiu (Roumanie) par la Bibliothèque ASTRA, la filiale des Archives Nationales et le Collège Octavian Goga de cette ville. Plusieurs représentants del’Académie des belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle y participent. M. Alexandre Herlea, président de notre association, présentera la communication intitulée : « L’association « La Maison Roumaine » de Paris et le Centenaire de la Grande Union » (mise à jour: lisez le texte ici)

 • 6-7 novembre 2018

M. Andreas Wild, membre de notre association, va participer au Forum de nanosciences et nanotechnologies organisé par l’Académie Roumaine, le 6 et 7 novembre 2018.

 • 8 novembre 2018 

Colloque organisé en liaison avec l’exposition mentionnée ci-dessus, toujours à la mairie du 5èmearr. de Paris. Une douzaine d’intervenants prendront la parole. M. Jean-Claude Dubois, membre de notre association, présentera la conférence intitulée : « Les deux missions françaises en Roumanie du Général Henri Mathias Berthelot, 1916-1919 ».

 •  17 novembre 2018: La Maison Roumaine – Conférences et Fête du Centenaire de la Grande Roumanie

Après la conférence qui aura lieu ce jour La Maison Roumaine organise une petite fête pour célébrer le Centenaire de la Grande Union. Invités d’honneur le professeur Jean-Claude Dubois, petit-cousin du Général Berthelot, fils de son légataire testamentaire et le journaliste George Simion, fondateur et président de la Plateforme civique« Actiunea 2012 ».

                         CONFÉRENCES:

 • Jean-Claude Dubois: « Le général Berthelot et le Centenaire de la Grande Roumanie« 
 • George Simion: « Les conséquences du communisme dans l’Année du Centenaire de la Grand Union »
 • Alexandre Herlea: « Les relations franco-roumaines et la Grande Union; La Roumanie et l’UE aujourd’hui »  

Iulie 2018

 • 17-22 juillet 2018: La Maison Roumaine participe au Congrès d’ICOHTEC

Du 17 au 22 juillet a lieu à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne – France le Congrès de l’ICOHTEC – International Committee for the History of Technology  (la Société internationale de l’histoire des techniques) lors duquel est célébré aussi un demi siècle d’existence de cette institution.

Plusieurs membres de La Maison Roumaine participent à ce congrès avec des communications et autres contributions: Elena Helerea, Robert Belot, Dorin Dusciac, Alexandre Herlea, Mircea Ivanoiu, Pierre Lamard, Andreas Wild. En outre, M. Belot et M.  Lamard font partie du comité local d’organisation du congrès.

Ci-dessous, le programme succinct du Congrès d’ICOHTEC et les résumés des communications de nos members (en anglais).


Iunie 2018

 • 28 iunie:  Noi perspective asupra unei tragedii românești

Asociația „La Maison Roumaine”: 28 iunie 1940. Noi perspective asupra unei tragedii românești (Ion Șișcanu, Igor Cașu, Mihai Țurcanu, Iurie Colesnic, Octavian Țîcu) 


 

Aprilie 2018

 • 23-27 aprilie 2018, Paris: Al 143-lea Congres al CTHS,  cu tema La transmission des savoirs

În perioada 23-27 aprilie 2018 Asociaţia La Maison Roumaine a participat la congresul CTHS (Comité des Travailles Historiques et Scientifiques), unde a avut un stand deschis pe toată durata lucrărilor şi în cadrul căruia membrii săi –  dna Magdalena Stavinschi şi dnii Robert Belot, Alexandre Herlea şi Andréas Wild au susţinut comunicări.

Detalii aici (en français)


Martie 2018

 • 28 martie 2018: Declaraţia de Unire

În data de 28 martie 2018, la sfârşitul conferinţei organizate de asociaţia noastră, intitulată L’Union de la Moldavie/Bessarabie à la Roumanie dans une perspective historique, La Maison Roumaine a semnat Declaraţia de Unire a României cu Republica Moldova. Această acţiune face parte din activităţile pe care asociaţia noastră le dedică Centenarului Marii Uniri.

Citiţi declaraţia aici.

(Foto: Dorin Dusciac)

 • 26 martie: Asociaţia La Maison Roumaine sprijină Re-Unirea Republicii Moldova cu România

Asociaţia La Maison Roumaine, înfiinţată la Paris în vara anului 1982, repertoriată în Franţa ca societate academică, urmăreşte două principale obiective: cel al promovării valorilor europene şi cel al contribuţiei românilor la cultura şi civilizaţia europeană, insistând asupra personalităţilor care s-au afirmat în Franţa. Este vorba de toţi românii, indiferent că ei provin din interiorul graniţelor de astăzi ale României sau din afara lor. Angajamentul asociaţiei în favoarea unirii celor două state româneşti este, fireşte, de la sine înţeles. La Maison Roumaine consideră şi susține cu toată fermitatea că unirea este o obligaţie morală, este răspunsul care trebuie dat criminalului pact Hitler–Stalin (Ribbentrop–Molotov) din 1939.

Ea consideră, de asemenea, că unirea este indisolubil legată şi condiţionată de situarea României reunificate în lumea valorilor europene. Cultura, educaţia, păstrarea memoriei au un rol de prim-plan pentru atingerea acestui obiectiv, iar anul 2018, cel al Centenarului României Mari, este un eveniment care constituie un cadru de excepţie.

Asociaţia La Maison Roumaine din Paris salută iniţiativa partenerului ei Publicația Periodică Revista Limba Română, Chișinău, de a lansa cu ocazia Centenarului Unirii Basarabiei cu Țara Mamă o ediție specială a revistei.

Asociaţia La Maison Roumaine a început deja în urmă cu doi ani, la împlinirea unui secol de la intrarea României în Marele Război, să acorde o importanţă deosebită activităţilor sale consacrate cunoaşterii istoriei României în perioada acestui război. Toate activităţile sale, începând cu conferinţele organizate, declarațiile şi luările sale de poziție şi terminând cu susţinerea acordată militanţilor pentru unire, cu precădere a celor din Republica Moldova, stau mărturie şi pot fi consultate pe site-ul asociaţiei. Citez conferinţele organizate în primăvara anului 2016 de către profesorii Dana Barande la Universitea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” (Iaşi); George Cipăianu, de la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” (Cluj-Napoca); Jean-Claude Dubois, de la Universitatea „Pierre et Marie Curie” (Paris VI), nepot şi fiu al legatarului testamentar al celebrului general Henri Mathias Berthelot, marele prieten al României şi suporter al unirii din 1918, a cărei realizare a jucat un rol cheie.

A mai conferenţiat şi profesorul Jean-Noël Grandhomme de la Universitatea „Lorraine” (Nancy), istoric specialist al Marelui Război şi exeget al biografiei generalului H. M. Berthelot. El va prezenta anul acesta conferinţa organizată de către asociaţia noastră cu prilejul zilei de 27 martie 2018, ziua aniversării Centenarului Unirii Basarabiei cu România, intitulată „L’Union de la Moldavie/Bessarabie à la Roumanie dans une perspective historique” (Unirea Moldovei/Basarabiei cu România în perspectivă istorică).

Prof. Dr. Alexandru HERLEA

Preşedintele Asociaţiei „La Maison Roumaine”


Februarie 2018

 • Conferinţă – 10 februarie 2018

Mai jos conferința susținută de catre Academicianul Ioan Aurel Pop, membru al asociaţiei noastre, sâmbătă, 10 februarie 2018, la Năsăud, cu prilejul Adunării Anuale a Despărțământului ASTRA Năsăud. O doctă şi percutantă prezentare a participarii României la Marele Război şi a importanţei acestuia pentru formarea statului unitar român, a României Mari. La Maison Roumaine  îl felicită pe conferenţiar şi îi mulţumeşte pentru trimiterea textului. 

Alexandru Herlea

Marea Unire și vecinii României – semnificația internațională a actului de la 1918